Vrijeme u Općini Muć

,


Apparent:
Pritisak:
Vlažnost: %
Vjetar:
Naleti vjetra:
UV indeks:
Izlazak sunca:
Zalazak sunca:
 

Vijesti

Jedinstveni upravni odjel

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u Općini Muć djeluje:

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Muć na način utvrđen Zakonom , drugim propisima, Statutom i općim aktima Općine Muć. 

Poslovi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć jesu:
1.upravno-pravni poslovi,
2.analitičko-normativni, financijsko-planski i drugi stručni poslovi,
3.informatički poslovi,
4.opći i administrativni poslovi,
5.materijalno financijski i računovodstveni poslovi,
6.pomoćno-tehnički,
7.ostali poslovi koji su Zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnost Općine Muć kao jedinice lokalne samouprave.

 Službenici u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Muć:

  •  PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA   

GORAN PODNAR dipl.iur. , tel. 021 652 225,652 237, fax .021 652 214,e-mail: [email protected]

  • REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO – FINANCIJSKE POSLOVE

MATIJA DUVNJAK , tel. 021 652 225,652 237, fax .021 652 214,e-mail: [email protected]

  • REFERENT ZA KOMUNALNE PRIHODE

MIRA ĆUK, tel. 021 652 225,652 237, fax .021 652 214,e-mail: [email protected]

  • REFERENT ZA KOMUNALNO REDARSTVO

TIHANA KRIVIĆ, tel. 021 652 225, 652 237, e-mail: [email protected]

  •  ADMINISTRATIVNI REFERENT

Ana Šegović, tel. 021 652 225,652 237, fax .021 652 214,e-mail: [email protected]