Vrijeme u Općini Muć

Obavještenje o neuspjehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

Vijesti

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2017.SA PROJEKCIJAMA ZA 2018.I 2019. GODINU

Na temelju članka 37.stavak 4.Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12,15/15) i članka 44.Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć, broj 03/13 i 05/13),Općinski načelnik Općine Muć podnosi Prijedlog Proračuna Općine Muć  za 2017.sa projekcijama za 2018. i 2019.g.

prijedlog-proracuna-opcine-muc-za-2017-sa-projekcijama-za-2018-2019-godinu

prijedlog-plana-razvojnih-programa-za-2017-2019