Vrijeme u Općini Muć

Obavještenje o neuspjehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

Vijesti

Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte gradova i općina Urbane aglomeracije Split

 

Dana, 16. lipnja 2020. u Splitu potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za program Brownfield na području Urbane aglomeracije Split, među kojima je i Općinski načelnik Filip Stupalo, potpisao Ugovor o dodjeli 4.494.979,24 kn bespovratnih sredstava za projekt „Revitalizacija brownfield objekta u Muću“,a  čija je ukupna vrijednost projekta iznosi 9.068.745,48 kn.

Obnova brownfield građevine na katastarskoj čestici oznake k.č.z. 3173/5 k.o. Donji Muć  obuhvaća sanaciju konstrukcije, nadogradnju građevine, opremanje te vanjsko uređenje okoliša. Predmetnim ulaganjem se postojeća građevina, sačinjena od suterena, prizemlja i kata, u potpunosti rekonstruira te poprima suvremeno oblikovanje koje je u korelaciji s novim predviđenim sadržajima.

Brownfield objekt u Muću će se u funkcionalnom smislu na adekvatan način prilagoditi potrebama održavanja programa i aktivnosti Edukacijskog centra georaznolikosti te potrebama uredskog poslovanja Općine Muć. U funkcionalnom smislu je moguće podijeliti objekt na one dijelove namijenjene posjetiteljima, na prostore namijenjene zaposlenicima i vanjskim suradnicima Centra te na prostore namijenjene udrugama civilnog društva uz, dakako, prostore namijenjene tehničkom funkcioniranju Edukacijskog centra.