Vrijeme u Općini Muć

Obavještenje o neuspjehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

Vijesti

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za 2014./2015.ak.god.

Na temelju Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć, Klasa:022-05/14 01/39, Urbroj:2180/02-14-1,te Odluke o broju i visini stipendija za 2014/2015.godinu,Općinski načelnik Općine Muć , Filip Stupalo dana 28.listopada 2014. godine objavljuje: N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Muć

NATJEČAJ

PRIJAVA-obrazac

PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Općine Muć

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA 2014./2015.