.

Zatvorena savjetovanja

Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinuOtvoreno 25. listopada, 2023.   –  zatvoreno  14. studenog, 2023.


Nacrt odluke o skupljanju komunalnog otpada u Općini Muć

POZIV ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Obrazac za dostavu primjedbi u postupku savjetovanja sa javnošću

 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________