.

Prostorni plan općine Muć

III_ID_PPUO_Muc_Odredbe_za_provodjenje_-_procisceni_tekst

Odluka o donosenju

tekstualni-dio-obvezni-prilozi

 

GRAFIČKI DIO

1 namjena

x-elektrika

x-promet

x-voda

x-rezimi 1

x-rezimi 2

x-rezimi 3

4_1 Bracevic A 4_1 Bracevic B 4_2 Crivac A 4_2 Crivac B 4_3 Donje Ogorje A 4_3 Donje Ogorje B 4_4 Donje Postinje 4_5 Donji Muc A 4_5 Donji Muc B 4_6 Gizdavac 4_7 Gornje Ogorje A 4_7 Gornje Ogorje B 4_8 Gornji Muc 4_9 Gornje Postinje 4_10 Milesina mala 4_11 Milesina velika 4_12 Neoric A 4_12 Neoric B 4_13 Pribude 4_14 Radunic 4_15 Ramljane A 4_15 Ramljane B 4_16 Sutina 4_17 Zelovo A 4_17 Zelovo B

 

 

 

 

Prostorni plan Općine Muć 2008

Namjena nova GP model; Promet TK model; Elektro model; VODA – ODVODNJA model; 3.1. Režimi model; 3.2. Režimi model; 3.3. Režimi model; Katastar GPN 3 model; Obrazloženje Plana; Odluka usklađena HV ispravak.doc

Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Muć 2010

1. NAMJENA; 2.1. PROMET TK-Model; 2.2. ELEKTRO-Model; 2.3. VODA ODVODNJA-Model; 3.1 REŽIMI-Model; 3.3. REŽIMI-Model; 4. KATASTAR GPN 3-Model; SHEMA LISTOVA; Evidencija postupka izrade i donosenja; PPUG Muć; Izvješće o pret. i javnoj raspravi; Naslovi; Odluka; Prilog izvodi; Primjedbe s javnog uvida; Sažetak za javnost