.

Proračun Općine Muć za 2023. godinu

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21) članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13 i 85/15) Općina Muć provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Općine Muć za 2023. godinu.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine Muć za 2023. godinu davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 14. studenog 2023. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Proračuna koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: [email protected]