Vrijeme u Općini Muć

Obavještenje o neuspjehu od provajdera:
Connection Error:http_request_failed

Vijesti

Javni natječaj

Na temelju članka 19.stavka 2.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne Novine broj 86/08,61/11),Općinski načelnik Općine Muć,raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

U prilogu:

Natječaj

Obavijest i upute kandidatima

Poziv za testiranje