Zamjenik načelnika

Ana-Marija Jukić,ak.slik.

Rođena je 01.05.1981.

Osnovnu školu završila je u Donjem Muću gdje i živi. Srednju školu Likovnih umjetnosti završila je u Splitu.Diploimirala je 2005.god.na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu,smijer slikarstvo u klasi prof.Gorkog Žuvela te stekla zvanje akademske slikarice.

Na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu 2006.g. stekla dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje nastavnika.

Radila na arheološkim lokalitetima kao crtač, osnovnoj školi u Muću i Neoriću kao profesor likovne kulture, srednjoj školi Likovne umjetnosti u Splitu te Graditeljsko obrtničkoj i grafičkoj školi u Splitu.

Od 2009.g.(nakon lokalnih izbora) radi u Općini Muć kao dužnosnik, zamjenica općinskog  načelnika čiju funkciju obnaša profesionalno.