Vlastiti pogon

  • UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA

Filip Stupalo, Općinski načelnik

  • KOMUNALNI REDAR

Ilija Maretić

  • KOMUNALNI DJELATNICI 

Ivica Kokan;  Šimun Sedlar

 

KONTAKT:

tel. 021/ 652 225; 652 237

fax. 021/652 214

mail. opcina-muc@st.t-com.hr