Projekti

 

 • PROJEKT ULAGANJA U DJEČJE VRTIĆE

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku“.

PI: DV CVRČAK-PINOKIO – Potpuno sanirani vrtić !

Cilj projekta je bio sanirati postojeći dječji vrtić i time poboljšati uvjete boravka djece u vrtiću, zbog higijenskih te sigurnosnih razloga,djeci stvoriti sigurniji i ugodniji prostor za druženje u vrtiću .Cilj je ostvaren sanacijom dotrajalog krova, novom fasadom, izmijenjenim pločicama u wc-u sa novim sanitarijama te cjelokupnom vodovodnom instalacijom, izbrušenim i lakiranim parketom te obojenim zidovima.      

DV CVRČAK- Pinokio -Muć

PII: DV CVRČAK-NEORIĆ – Izgrađeno dječje igralište za novi vrtić DV Cvrčak-Neorić !

Cilj projekta je otvorenje novog dječjeg vrtića u Neoriću, što je i ostvareno. Rekonstrukcijom i dogradnjom poslovne zgrade u Neoriću, napravljen je prostor za dječji vrtić na I katu. Početkom godine vrtić je potpuno opremljen vlastitim sredstvima te  je preostalo izgraditi igralište i opremiti ga za koji smo izradili projekt , izgradili i kompletno ga opremili te je vrtić počeo sa radom 17.09.2018. koji trenutno brine o 20 djece te smo time ostvarili cilj projekta. 

DV CVRČAK- Neorić      20180922_212024

________________________________________________________________________________________________

 • IDEJNO RJEŠENJE / PREDSTUDIJA IZVEDIVOSTI ZA SUSTAV PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OPĆINE MUĆ

Idejno rješenje-Predstudija izvodivosti

 

Kao što je poznato, Općina Muć je zbog specifičnosti krškog terena, a temeljem provedenih hidrogeoloških i hidroloških istraživanja, uvrštena u sustav vodozaštite kao vodozaštitno područje te je svrstana u III. zonu sanitarne zaštite, sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13).

Zbog stvarne potrebe rješavanja problematike odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na svom području, Općina Muć je tijekom 2016. godine krenula u realizaciju tog projekta.Prvi i najvažniji korak na tom važnom putu svako je izrada Idejnog rješenja i kvalitetne Predstudije izvedivosti sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, čiji su Projektni zadatak odobrile Hrvatske vode VGO Split.

Prezentaciju Idejnog rješenja možete vidjeti ovdje 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 • BICIKLISTIČKE STAZE 

Zahvaljujući obilju slabo korištenih makadamskih cesta i šumskih putova neopterećenih velikom pješačko‐planinarskom potražnjom, u Općini Muć su već sada vrlo povoljni uvjeti za korisnike brdskih bicikala.

Glavnina prednosti  za razvoj cikloturizma proizlazi iz značajki prostora, odnosno iz njene atrakcijske osnove, velika raznolikost krajolika na razmjerno malom prostoru i visoka razina očuvanosti prirode, očuvanih ruralnih prostora raznolikog arhitektonskog izričaja te izuzetno arheološko bogatstvo dalmatinskog zaleđa. Dodatno na atraktivnost  povoljno utječe i razmjerno ugodna klima u većem dijelu godine, osobito u proljeće i jesen kao godišnjim dobima pogodna za intenzivnije bavljenje cikloturizmom.

U suradnji sa Biciklističkim klubom Vlaji – Sinj, pristupili smo izradi biciklističkih staza u našoj općini, kako bismo stavljajući iste u funkciju promovirali ovaj dio dalmatinske zagore kao vrhunsku turističku i povijesnu destinaciju.

Zahvaljujući veličini općine od preko 200 km2, te samoj konfiguraciji terena, formirali smo tri rute, tri biciklistička pravca koji bi pokrili gotovo sve kategorije ljubitelja ovog sporta, ostavljajući prostor za naknadno širenje ukoliko bude potrebno, sve navedene staze su isključivo za vozače MTB-a (mountain bike).

Prilikom izrade istih vodili smo računa o, prema nama, najbitnijim stvarima koje je potrebno zadovoljiti da bi se ovakvo ulaganje maksimalno isplatilo:

 • Obuhvatiti sve kategorije konzumenata ovog sporta: obitelji, rekreativci i aktivni vozači
 • Zahtjevi Općine vezano za prolazak biciklističkih ruta kroz sve ili maksimalan broj k.o.
 • Zahtjevi Općine vezano za povijesne lokalitete koji bi bili sastavni dio ovog projekta
 • Mišljenje licenciranog turističkog vodiča o ispunjavanju turističkih smjernica
 • Mišljenje licenciranog vozača pri HBS-u, na temu zahtjevnosti staze, dužine, konfiguracije terena, adekvatnih visinskih razlika
 • Ostale sugestije

Nadalje, u prilogu Vam dostavljamo grafički prikaz svake staze (nacrt rute, prikaz visinskih razlika), dužinu staze sa osnovnim podacima, zahtjevnost rute kategorizirana je  u rasponu od 1 do 5.

 •  Ruta 1: Dom Muć – DC56 – Gornje Postinje – Mućko polje – DC56 – Mućko polje – LC67032 – ŽC6116 – LC67031 – DC219 – DC56 – Dom Muć

Navedena ruta nazva Andetrij  je najlakša staza namijenjena je rekreativnim biciklistima. Duljina rute je 23,3 km sa visinskom razlikom od 205 m. Tehnička i fizička zahtjevnost rute je kategorizirana oznakom 2, a predviđeno trajanje rute je oko 1:30 sati.

 • Ruta 2: Dom Muć – DC56 – DC219- LC67030 – Mućke šume – LC67026 – DC56 – Dom Muć

Navedena ruta naziva Borovača,  dobrim dijelom prolazi šumovitim područjem općine Muć. Duljina rute je 25,5 km sa visinskom razlikom od 518 m. Tehnička i fizička zahtjevnost rute je kategorizirana oznakom 4 i namijenjena je već aktivnim korisnicima, a predviđeno trajanje rute je oko 2:00 sati.

 • Ruta 3: Dom Muć – DC56 – LC67009 – LC67008 – LC67007 – LC67008 – LC67009 – LC67010 – LC67029 – LC67030 – DC219 – DC56 – Dom Muć

Navedena ruta nazva Zmina, duljine 47,5 km sa visinskom razlikom od 752 m. Tehnička i fizička zahtjevnost rute je kategorizirana oznakom 4 te je zbog duljine staze najzahtjevnija. Predviđeno trajanje rute je oko 4:00 sata.

Staza 3.Staza 2Staza 1.Nacrti_-_ruta-page-003Nacrti_-_ruta-page-002Nacrti_-_ruta-page-001