PRIOPĆENJE nezavisnim vijećnicima vezano za redovito godišnje financiranje

Poštovani, 

stupanjem na snagu Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (“Narodne novine” broj 29/19) 24. ožujka 2019., između ostalog, mijenja se i način dostave i objave godišnjih financijskih izvješća članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača (dalje: nezavisni vijećnici) te Vas stoga pozivamo da sa sadržajem ove elektroničke pošte upoznate nezavisne vijećnike u svojem predstavničkom tijelu.

P R I O P Ć E NJ E nezavisnim vijećnicima za redovito godišnje financiranje

Poziv članovima predstavničkih tijela JLS izabranima s liste grupe birača

ZAHTJEV_ZA_DODJELU_KOR_IMENA_I_LOZINKE_ZA_NEZAVISNE VIJEĆNIKE_

 

About the Author: administrator