Prijedlog Proračuna za 2016.g. s projekcijama za 2017.i 2018.godinu

Na temelju članka 37.stavak 4.Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12,15/15) i članka 44.Statuta općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć, broj 03/13 i 05/13),Općinski načelnik Općine Muć podnosi prijedlog Proračuna za 2016.g. s projekcijama za 2017.i 2018.godinu,

 

 

About the Author: administrator