• Dobrodošli u Općinu Muć!

Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja-Gornji Muć

UPU Gornji Muć-Odluka 0 -Granica obuhvata plana 1-Namjena površina 2a-Prometna ulica i komunalna infrastrukturna mreža-promet 2b-Prometna ulica i komunalna infrastrukturna mreža-odvodnja 2c-Prometna ulica i komunalna infrastrukturna mreža-struja i pošta 3-Uvjeti korištenja 4-1-Način i uvjeti gradnje 4-2-Način i uvjeti gradnje-parcelacija K2-2-Plan rušenja K2-3-Vodoopskrba

Read More

Nezavisni-izvješća

Nezavisni članovi Općinskog vijeća Općine Muć izabrani sa Kandidacijske liste grupe birača-nositelj Filip Stupalo Ana Stričević Ankica Krolo Jerko Delić Marko Piplica Martina Mravak Stipe Sarić Duje Elez Nezavisni član Općinskog vijeća Općine Muć izabran sa Kandidacijske liste grupe birača-nositelj Ante Jeličić Ante Jeličić Nezavisni-izvješće o primljenim donacijama 2015. Obavijest o primljenim donacijama za 01.01-30.06.2015-nezavisni  

Read More

Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti

– PRIJEVOZ POKOJNIKA NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ – Dokumentacija za nadmetanje – CRPLJENJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE FEKALIJA IZ SEPTIČKIH, SABIRNIH I CRNIH JAMA NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ – Dokumentacija za nadmetanje – OBAVLJANJE  DIMLJAČARSKIH POSLOVA NA PODRUČJU OPĆINE MUĆ – Dokumentacija za nadmetanje Obavijesti o namjeri davanja koncesija poslane su na objavljivanje s datumom slanja 26.1.2015 te ih možete pronaći na […]

Read More