• Dobrodošli u Općinu Muć!

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Muć Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć ovim putem, daje slijedeće: Natječaj Obavijesti i upute kandidatima  POZIV ZA TESTIRANJE

Read More

Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2015.godinu s projekcijama za 2016.i 2017.godinu

Na temelju članka 37.stavak 4.Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12) i članka 44.Statuta općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć, broj 03/13 i 05/13),Općinski načelnik Općine Muć podnosi prijedlog Proračuna za 2015.g. s projekcijama za 2016.i 2017.godinu, PRIJEDLOG PRORAČUNA – OPĆI DIO PRIJEDLOG PRORAČUNA – POSEBNI DIO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015.-2017.

Read More

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za 2014./2015.ak.god.

Na temelju Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć, Klasa:022-05/14 01/39, Urbroj:2180/02-14-1,te Odluke o broju i visini stipendija za 2014/2015.godinu,Općinski načelnik Općine Muć , Filip Stupalo dana 28.listopada 2014. godine objavljuje: N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Muć NATJEČAJ PRIJAVA-obrazac PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Općine […]

Read More