• Dobrodošli u Općinu Muć!

BICIKLISTIČKE STAZE – OPĆINA MUĆ

BICIKLISTIČKE STAZE Zahvaljujući obilju slabo korištenih makadamskih cesta i šumskih putova neopterećenih velikom pješačko‐planinarskom potražnjom, u Općini Muć su već sada vrlo povoljni uvjeti za korisnike brdskih bicikala. Glavnina prednosti  za razvoj cikloturizma proizlazi iz značajki prostora, odnosno iz njene atrakcijske osnove, velika raznolikost krajolika na razmjerno malom prostoru i visoka razina očuvanosti prirode, očuvanih ruralnih […]

Read More

IDEJNO RJEŠENJE / PREDSTUDIJA IZVEDIVOSTI ZA SUSTAV PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OPĆINE MUĆ

IDEJNO RJEŠENJE / PREDSTUDIJA IZVEDIVOSTI ZA SUSTAV PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA OPĆINE MUĆ Kao što je poznato, Općina Muć je zbog specifičnosti krškog terena, a temeljem provedenih hidrogeoloških i hidroloških istraživanja, uvrštena u sustav vodozaštite kao vodozaštitno područje te je svrstana u III. zonu sanitarne zaštite, sukladno Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona […]

Read More