Stanovništvo

Prema posljednjem popisu stanovništva 2011.Koje je objavio Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Općina Muć broji ukupno 3.882 stanovnika.

1.1.  Demografska slika

1.1.1.   Broj, razmještaj i gustoća stanovništva

Ukupni broj stanovnika u općini Muć za vrijeme popisa stanovništva iz 2011. godine iznosi 3.882 stanovnika, od kojih su 1 949 muškarci, a 1 933 žene. Stoga, na površini od 210,8 km² prosječno živi 18,4 stanovnika na km² (gustoća stanovnika). Općina Muć se sastoji od 17 naselja od kojih su najveća Neorić s 883 i Donji Muć s 590 stanovnika. Najmanja naselja u sastavu Općine su Zelovo (10), Mala Milešina (21) i Velika Milešina (33). To su naselja u sjevernom dijelu Općine i njim, s obzirom na demografske trendove, opasno prijeti nestanak. Promatrajući razdoblje od popisa stanovništva  nakon Drugog svjetskog rada 1948. godine, uočava se da niti jedno naselje Općine Muć danas nema veći broj stanovnika nego na spomenutom popisu. Dapače, brojna naselja su znatno smanjila broj stanovnika što je uzrok i smanjenju ukupnog broja stanovnika Općine u svakom međupopisnom razdoblju.


Broj stanovnika Općine Muć po naseljima 1948.-2011.Izvor: DZS

Prema prikazanoj tablici, uočava se da od 17 naselja Općine Muć, njih sedam doživljava porast broja stanovnika prema posljednjem popisu, iako u većini ovih naselja, taj porast iznosi ispod 2%. Porast u najvećim naseljima – Donji Muć (3,5%) i Neorić (1,4%) je važno spomenuti. Najveći porast broja stanovnika u posljednjem međupopisnom razdoblju ima naselje Gizdavac (čak 25,7%), a za 11,5% je porastao broj stanovnika Sutine. S druge strane najveći pad broja stanovnika doživljavaju naselja Crivac, Donje Postinje, Gornje Ogorje, Ramljane i Zelovo koji su izgubili četvrtinu svog stanovništva u posljednjih deset godina.

1.1.2.   Dobna i spolna struktura stanovništva

Jedna od najčešće korištenih podjela stanovništva prema dobi u demografskoj literaturi je ona na mlado (0-19 godina), zrelo (20-59) i staro (>60) stanovništvo. Najveći udio u ukupnom stanovništvu Općine Muć ima zrelo stanovništvo te ono čini više od polovice ukupnog stanovništva (53,1%). Najbrojnije skupine (kohorte) zrelog stanovništva su one od 50 do 59 godina koje čine 16,2% ukupnog stanovništva. To su stanovnici rođeni u razdoblju od 1952. do 1962. godine. Dobna kohorta od 25-29 godina se također ističe te ona predstavlja potomke (djecu) upravo ovih ranije spomenutih najbrojnijih skupina. Mlado stanovništvo (do 19 godina) čini petinu ukupnog, dok je staro zastupljeno s 26,6% što ukazuje na izrazito staro stanovništvo. U starijim dobnim skupinama uočava se znatno veći broj ženskog stanovništva što je posljedica diferencijalnog mortaliteta, ali i gubitaka u ratnim razdobljima.

Dobna struktura stanovništva po naseljima pokazuje da naselja Crivac (23,2%), Gizdavac (26%) i Gornji Muć (25,5%) imaju najveći udio mladog stanovništva u svom ukupnom stanovništvu dok u naseljima Donje Postinje i Pribude čak niti svaki deseti stanovnik nije mlađi od 19 godina. Posebno se ističe Zelovo s niti jednim mladim stanovnikom. S druge strane, sedam naselja u svom sastavu ima više od trećine starog stanovništva, a posebno starim stanovništvom se ističu Mala Milešina (71,4% starog stanovništva), Velika Milešina (54,5%) i Zelovo (60%). Demografska revitalizacija ovih naselja na sjeveru Općine je gotovo nemoguća.

Dobna struktura stanovništva

  Ukupno     %    
Naselje  0-19 20-59 >60 0-19 20-59 >60
OPĆINA MUĆ 785 2063 1034 20,2 53,1 26,6
Bračević 31 90 61 17,0 49,5 33,5
Crivac 72 158 80 23,2 51,0 25,8
Donje Ogorje 28 55 33 24,1 47,4 28,4
Donje Postinje 7 33 38 9,0 42,3 48,7
Donji Muć 114 329 147 19,3 55,8 24,9
Gizdavac 33 65 29 26,0 51,2 22,8
Gornje Ogorje 20 81 62 12,3 49,7 38,0
Gornje Postinje 29 81 25 21,5 60,0 18,5
Gornji Muć 135 295 100 25,5 55,7 18,9
Mala Milešina 3 3 15 14,3 14,3 71,4
Neorić 188 510 185 21,3 57,8 21,0
Pribude 8 48 46 7,8 47,1 45,1
Radunić 15 43 28 17,4 50,0 32,6
Ramljane 32 79 56 19,2 47,3 33,5
Sutina 66 178 105 18,9 51,0 30,1
Velika Milešina 4 11 18 12,1 33,3 54,5
Zelovo 0 4 6 0,0 40,0 60,0

Izvor: DZS

1.1.3.  Obrazovna struktura

Od 3 411 stanovnika koliko je živjelo u Općini Muć 2001. godine, najviše ih je završilo srednju školu (1 136). Bez završene (bilo kakve) škole bilo je 589 stanovnika što je 17,3% ukupnog stanovništva, a fakultetsko obrazovanje završilo je manje od 1% stanovnika. Prema dostupnim podacima, obrazovna struktura Općine Muć je nepovoljna te je potrebno dodatno  obrazovanje stanovnika, kao i sprječavanje „odljeva mozgova“, a sve u svrhu boljeg, bržeg i lakšeg razvoja prostora.

1.1.4.  Gospodarska struktura stanovništva

Najbrojnija skupina u općini Muć prema izvoru prihoda su žene bez prihoda (769), dok su sljedeća najbrojnija skupina muškarci s prihodom od stalnog rada (681).  Najveća skupina u ukupnom broju je skupina bez prihoda što ukazuje na izrazito problematičnu ekonomsku situaciju na području općine, a pogotovo u kontekstu zapošljavanja.

U Općini Muć je bilo znatno više ekonomski neaktivnog i nezaposlenog stanovništva (1 985 ekonomski neaktivnih i 179 nezaposlenih) nego zaposlenog 1 126, prema popisu 2011. godine što je još jedan pokazatelj nezavidne ekonomske situacije na području Općine.