Položaj i prirodna obilježja

Muć se nalazi u Zagori, na prosječnoj nadmorskoj visini od 350 metara. Pojedini djelovi općine Muć nalaze se i na puno većim nadmorskim visinama. Općina je udaljena od mora 15-20 km. Samo područje Općine Muć nalazi se ponajviše između brda Moseć (806 m) i planine Svilaje (1508 m). Klima je oštra, s dosta snježnim zimama, temperaturama koje ponekad znaju ići i ispod -10 °C, a ljeta su izrazito vruća s visokim temperaturama i iznad 38 °C. Značajke područja koje se nalazi u samome srcu Dalmatinske Zagore karakteristične su po kamenjaru u malo plodnoga tla a razlikuju se od ostataka Dalmatinske Zagore što na svome području imaju Mućko polje koje se proteže od sela Neorić do Donjega Postinja.