Muć danas

Muć je dalmatinska općina u Republici Hrvatskoj, smještena u kontinentskom dijelu regije Južno hrvatsko primorje. Nalazi se u Dalmatinskoj Zagori na oko 450 m n/v u podnožju brda Moseća (838 m n/v) i nedaleko od planine Svilaje (1508 m n/v). Administrativno se nalazi u županiji Splitsko-dalmatinskoj.

Općina Muć graniči sa čak osam drugih jedinica lokalne samouprave te je i granična općina Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije. Općine Šibensko-kninske županije, s kojima općina Muć graniči na sjeverozapadu su Ružić i Unešić, a jedinice lokalne samouprave s kojima Muć ima granicu unutar Splitsko-dalmatinske županije su Lećevica, Klis i Dicmo na jugu, Grad Vrlika i općina Hrvace na sjeveru te Grad Sinj na istoku.

Najvažnije prometnice općine Muć su državne ceste D56 i D219. Državna cesta D56 prometuje od Drniša preko Muća do čvora Klis-Grlo gdje se priključuje na državnu cestu D1 prema Splitu. Ovo je prometni tok najveće važnosti za općinu što pomaže i njenu funkcionalnu usmjerenost. Državna cesta D219 povezuje općinu Muć sa Sinjom te se nastavlja dalje prema granici s Bosnom i Hercegovinom. Sinj se svojim funkcijama nametnuo kao sekundarno težište za stanovnike općine Muć.

Središnje naselje općine – Donji Muć, nalazi se na 43°41’40” s.g.š. i 16°27’44” i.g.d.

U sastavu općine je 17 naselja. To su: Bračević, Crivac, Donje Ogorje, Donje Postinje, Donji Muć, Gizdavac, Gornje Ogorje, Gornje Postinje, Gornji Muć, Mala Milešina, Neorić, Pribude, Radunić, Ramljane, Sutina, Velika Milešina i Zelovo.