OBAVIJEST O PRIMLJENIM DONACIJAMA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA