Nezavisni-izvješća

Nezavisni članovi Općinskog vijeća Općine Muć izabrani sa Kandidacijske liste grupe birača-nositelj Filip Stupalo

Ana Stričević

Ankica Krolo

Jerko Delić

Marko Piplica

Martina Mravak

Stipe Sarić

Izvješća o primljenim donacijama

Nezavisni član Općinskog vijeća Općine Muć izabran sa Kandidacijske liste grupe birača-nositelj Ante Jeličić

 Ante Jeličić

About the Author: administrator