NATJEČAJ ZA POSAO – referent za komunalno redarstvo-komunalni redar