Zatvorena savjetovanja

Otvoreno 25. listopada, 2023.   –  zatvoreno  14. studenog, 2023.Nacrt odluke o skupljanju komunalnog otpada u Općini Muć

POZIV ZA SUDJELOVANJE U SAVJETOVANJU – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Obrazac za dostavu primjedbi u postupku savjetovanja sa javnošću

 

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________