.

Komunalni red

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU

Odluka o skupljanju,odvozu,odlaganju komunalnog otpada i načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području općine Muć

Režim sakupljanja i odvoza komunalnog otpada 

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa, mačaka i drugih životinja kućnih ljubimaca na području Općine Muć – 2013

Odluka o uvjetima i načinu držanja domaćih životinja u Općini Muć

Odluka o držanju pčela

Plan gospodarenja otpadom Općine Muć

Odluka_o_grobljima_-_novo

Zakon o komunalnom gospodarstvu ; Zakon o veterinarstvu ; Zakon o zaštiti životinja ; Zakon o stočarstvu