JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija udruga koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu na području Općine Muć za 2019.godinu