JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u kulturi i sportu sredstvima iz Proračuna Općine Muć za 2018. godinu