JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Muć