Školstvo

ŠKOLE:
 
OŠ KNEZA BRANIMIRA 
Donji Muć 218, 21203 Donji Muć
tel./fax. 021/652 114
tel. 021/660 208
 
OŠ NEORIĆ – SUTINA
Neorić 43, 21247 Neorić
tel. 021/666 108
 
OŠ BRAĆA RADIĆ
Erasmus+ OŠ braće Radića, Bračević
Vrba, 21203 Donji Muć
tel. 021/810 174
fax. 021/810 174
 
 
VRTIĆI:
 
DJEČJI VRTIĆ PINOKIO ,više….
(sa sjedištem u Solinu, Zvonimirova 71, 21210 Solin)
Donji Muć 185, 21203 Donji Muć
tel. 021/652 475
mob. 091/438 10 39