Važnije adrese i telefoni

informacije o institucijama, službama i servisima općine Muć
 
 OPĆINA MUĆ
Donji Muć 254
21203 Donji Muć
tel. 021/652 225, 652 237, fax. 021/652 214
email: opcina-muc@st.t-com.hr
OIB: 20072764912
MB:02547384
račun Općine: IBAN HR70 2360000 1808700007 
Zagrebačka banka
 
POLICIJSKA POSTAJA SOLIN
21210 Solin
tel. 021/210 092
 
 
 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO MUĆ
 Donji Muć 183, 21203 Donji Muć
 tel. 021/652 242
 fax. 021/652 162
 
 
SLUŽBA HITNE POMOĆI
tel. 021/652 144
 
 
 AMBULANTA MUĆ:
 
ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE
Donji Muć 222, 21203 Donji Muć
tel. 021/652 174   dr. med. Karla Tudja
       021/652 343   dr. med. Irma Bućan Maretić
       021/652 348   dr. med. Minka Jerčić
 
 
STOMATOLOŠKE ORDINACIJE:
 
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE  Barač Najev Žana, dr. med. dent.
Donji Muć 222, 21203 Donji Muć
tel. 021/652 222
 
PRIVATNA ORDINACIJA DENTALNE  MEDICINE  Skejić Marijana dr. med.dent.
Donji Muć 220, 21203 Donji Muć
tel. 021/
 
 
VETERINARSKA AMBULANTA MUĆ
Donji Muć 348, 21203 Donji Muć,
tel. 021/652 154
kontakt osoba, veterinar: Kristijan Mešin
 
 
POŠTANSKI UREDI:
 
POŠTANSKI URED MUĆ
Donji Muć 150, 21203 Donji Muć
tel. 021/652 104
( Za naselja: Donji Muć, Gornji Muć, Gornje Postinje, Donje Postinje, Ramljane, Bračević, Crivac)
 
POŠTANSKI URED NEORIĆ
Neorić 58, 21247 Neorić
tel. 021/666 020
( Za naselja: Neorić, Gizdavac, Sutina, Zelovo )
 
POŠTANSKI URED OGORJE DONJE
Rađe 3, 21206 Ogorje
tel. 021/663 410
( Za naselja: Ogorje Donje, ogorje Gornje, Pribude, Radunić, Milešina )
 
 
ŠKOLE:
 
OŠ KNEZA BRANIMIRA
Donji Muć 218, 21203 Donji Muć
tel./fax. 021/652 114
tel. 021/660 208
 
OŠ NEORIĆ – SUTINA
Neorić 43, 21247 Neorić
tel. 021/666 108
 
OŠ BRAĆA RADIĆ
Vrba, 21203 Donji Muć
tel. 021/810 174
fax. 021/810 174
 
 
VRTIĆI:
 
DJEČJI VRTIĆ PINOKIO
(sa sjedištem u Solinu, Zvonimirova 71, 21210 Solin)
Donji Muć 185, 21203 Donji Muć
tel. 021/652 475
mob. 091/438 10 39
 
 
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
Odjel za katastar nekretnina SOLIN
Kralja Zvonimira 81, 21210 Solin
tel. 021/210 552
tel. 021/260 748
tel./fax. 021/260 749
Uredovno vrijeme za rad sa strankama: svaki radni dan od 8:00 do 13:00 sati
 
 
URED DRŽAVNE UPRAVE
Ispostava SOLIN
Kralja Zvonimira 81, 21210 Solin
tel. 021/210 925
       021/211 313
fax. 021/210 144
 
 
MATIČNI URED
tel./fax. 021/213 211
Radno vrijeme od 7:00 do 15:00 sati
 
 
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
Ispostava SOLIN
Kralja Zvonimira 81, 21210 Solin
tel. 021/400 045
fax. 021/261 702
 
 
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ispostava SOLIN
Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin
tel. 021/211 722
fax. 021/211 418
Radno vrijeme od 7:30 do 15:30 sati
 
 
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
Područni ured SOLIN
Hektorovićeva 38, 21210 Solin
tel./fax. 021/244 106
               021/244-960
 
 
ARKUS DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE – JAVNA USTANOVA
Sutina
tel. 021/660 860