Podatci o naručitelju

OPĆINA MUĆ

DONJI MUĆ 254

21203 DONJI MUĆ

tel:  021/ 652 – 237, 652 – 225

fax: 021/ 652 – 214

e-mail: opcina-muc@st.t-com.hr

IBAN HR70 2360000 1808700007