Category Archives: Odluke

ODLUKA O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA

Na temelju članka 29. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć broj 03/15, 05/15) Općinsko vijeće Općine Muć na sjednici održanoj dana 30.12.2015. g. donosi, ODLUKU O OTPISU NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA Otpisana dugovanja obveznika iz toč.2. Obrazloženja uz prijedlog Odluke, možete vidjeti kako slijedi: 1. Komunalna naknada 2. Odvoz komunalnog otpada  

Read More