Category Archives: Događanja

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE MUĆ klasa: 013-06/13-08/01 UBROJ: 2180/01-02-13-2 U Donjem Muću, 03. svibnja 2013.   Na temelju članka 53. stavak 1 toč.5 Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine” broj: 144/12) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Muć donosi   R J E Š E N J E O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE […]

Read More