Category Archives: Događanja

             REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA                     OPĆINA MUĆ KLASA: 021-05/13-02/02 URBROJ: 2180/02-01-13-1 Donji Muć, 02.kolovoza 2013.   Temeljem članka 31.Statuta Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj:3/09, 7/11 i 1/13), sazivam:                       2.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ     koja će se održati dana 12.kolovoza (ponedjeljak) 2013. godine u prostorijama Društvenog doma u Donjem Muću […]

Read More

” Stara je škrinja otvorena “

U Subotu 20.07.2013. u organizaciji KUD-a BRANIMIR 888 Muć, već dvanaest godina zaredom održana je folklrna manifestsacija       ” Stara je škrinja otvorena “. Običaji, ljepota narodnih nošnja, pjesma i ples i želja da se očuva tradicija moglo se vidjeti na jednom mjestu. Predstavnike kulturno – umjetničkih društava primilo je općinsko čelništvo predvođenom načelnikom Filipom Stupalom […]

Read More