Category Archives: Događanja

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Muć Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Muć ovim putem, daje slijedeće: Natječaj Obavijesti i upute kandidatima  POZIV ZA TESTIRANJE

Read More

Prijedlog Proračuna Općine Muć za 2015.godinu s projekcijama za 2016.i 2017.godinu

Na temelju članka 37.stavak 4.Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12) i članka 44.Statuta općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć, broj 03/13 i 05/13),Općinski načelnik Općine Muć podnosi prijedlog Proračuna za 2015.g. s projekcijama za 2016.i 2017.godinu, PRIJEDLOG PRORAČUNA – OPĆI DIO PRIJEDLOG PRORAČUNA – POSEBNI DIO PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2015.-2017.

Read More