Category Archives: Događanja

Nacrt konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja-Gornji Muć

UPU Gornji Muć-Odluka 0 -Granica obuhvata plana 1-Namjena površina 2a-Prometna ulica i komunalna infrastrukturna mreža-promet 2b-Prometna ulica i komunalna infrastrukturna mreža-odvodnja 2c-Prometna ulica i komunalna infrastrukturna mreža-struja i pošta 3-Uvjeti korištenja 4-1-Način i uvjeti gradnje 4-2-Način i uvjeti gradnje-parcelacija K2-2-Plan rušenja K2-3-Vodoopskrba

Read More