Category Archives: Događanja

Natječaj za dodjelu stipendija studentima za 2015./2016.ak.god.

Na temelju Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Općine Muć, Klasa:022-05/14 01/39, Urbroj:2180/02-14-1,te Odluke o broju i visini stipendija za 2015/2016.godinu,Općinski načelnik Općine Muć , Filip Stupalo dana 16.listopada 2015. godine objavljuje: N A T J E Č A J za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Muć NATJEČAJ PRIJAVA-obrazac PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja […]

Read More

OBAVIJEST O PRIMLJENIM DONACIJAMA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ U RAZDOBLJU OD 01.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2014   OBAVIJEST O PRIMLJENIM DONACIJAMA NEZAVISNIH VIJEĆNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ U RAZDOBLJU OD 01.SIJEČNJA DO 30.LIPNJA 2015.

Read More