Category Archives: Događanja

Božićni poklon djeci

Pozivamo svu djecu od 2 do 10 godina na predstavu SLON BON TON koja će se održati 18.12.2016.godine(nedjelja) u 16,30 sati u društvenom domu u Muću, a vrijednu i dobru djecu Djed Božićnjak će nagraditi poklon paketićima… VIŠE O PREDSTAVI: Studio SUNCOKRET je  umjetnička organizacija iz Splita koju je osnovao skladatelj i pjevač Duško Mucalo, […]

Read More

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2017.SA PROJEKCIJAMA ZA 2018.I 2019. GODINU

Na temelju članka 37.stavak 4.Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12,15/15) i članka 44.Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć, broj 03/13 i 05/13),Općinski načelnik Općine Muć podnosi Prijedlog Proračuna Općine Muć  za 2017.sa projekcijama za 2018. i 2019.g. prijedlog-proracuna-opcine-muc-za-2017-sa-projekcijama-za-2018-2019-godinu prijedlog-plana-razvojnih-programa-za-2017-2019  

Read More

NACRT PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2017.GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu (Narodne Novine br.87/08, 136/12 i 15/15), članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13 i 85/15) Općina Muć provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna Općine Muć za 2017. godinu. Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Proračuna Općine […]

Read More