Author Archives: administrator

             REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA                     OPĆINA MUĆ KLASA: 021-05/13-02/02 URBROJ: 2180/02-01-13-1 Donji Muć, 02.kolovoza 2013.   Temeljem članka 31.Statuta Općine Muć (“Službeni glasnik Općine Muć” broj:3/09, 7/11 i 1/13), sazivam:                       2.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MUĆ     koja će se održati dana 12.kolovoza (ponedjeljak) 2013. godine u prostorijama Društvenog doma u Donjem Muću […]

Read More