Author Archives: administrator

Općinski načelnik Općine Muć, dostavlja POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Muć –Odluka o objavi prikupljanja ponuda –Poziv za dostavu ponuda -Odluka o poništenju postupka

Read More