Author Archives: administrator

” Stara je škrinja otvorena “

U Subotu 20.07.2013. u organizaciji KUD-a BRANIMIR 888 Muć, već dvanaest godina zaredom održana je folklrna manifestsacija       ” Stara je škrinja otvorena “. Običaji, ljepota narodnih nošnja, pjesma i ples i želja da se očuva tradicija moglo se vidjeti na jednom mjestu. Predstavnike kulturno – umjetničkih društava primilo je općinsko čelništvo predvođenom načelnikom Filipom Stupalom […]

Read More

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Muć, održana je dana 21.lipnja 2013. godine uz prisustvo gospođe Ines Grubišić po ovlaštenju Predstojnika Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Konstituirano je Općinsko vijeće Općine Muć te za predsjednika Općinskog vijeća izabran je gosp. Ante Jeličić, a za potpredsjednicu vijeća gđa. Ankica Krolo. Novi saziv […]

Read More

REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2013

       R E P U B L I K A   H R V A T S K A OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO                      O P Ć I N A   M U Ć   KLASA:    013-03/13-01/01 URBROJ:  2180/02-02-13-01 MUĆ,        19.svibnja 2013. godine  Na temelju članka 101. i članka 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima («Narodne Novine», broj […]

Read More

REZULTATI LOKALNIH IZBORA 2013

          R E P U B L I K A   H R V A T S K A OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO                      O P Ć I N A   M U Ć   KLASA:     013-03/13-01/02 URBROJ:  2180/02-02-13-01 MUĆ,        19.svibnja 2013. godine               Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima («Narodne Novine», broj […]

Read More