Vrijeme u Općini Muć

12. travnja 2024., 19:12
Clear sky
NW
Vedro
19°C
8 km/h
Apparent: 13°C
Pritisak: 1026 mb
Vlažnost: 48%
Vjetar: 8 km/h NW
Naleti vjetra: 59 km/h
Izlazak sunca: 06:15
Zalazak sunca: 19:34
Prognoza 12. travnja 2024.
Dan
04
Djelimično oblačno
25°C
Vjetar: 24 km/h NE
Naleti vjetra: 59 km/h
Maksimalni UV indeks: 6.4
Prognoza 13. travnja 2024.
Dan
07
Prognoza
25°C
Vjetar: 17 km/h ENE
Naleti vjetra: 38 km/h
Maksimalni UV indeks: 6.45
 

Vijesti

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A
SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA
                O P Ć I N A   M U Ć
              OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:    022-05/13-01/34 
URBROJ: 2180/02-02-13-1
MUĆ:        16. listopada 2013. godine
 
Na temelju članka  13. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine, br. 25/13) i članka 44. Statuta Općine Muć (Službeni glasnik Općine Muć 03/13), Općinski načelnik dana 16.listopada  2013.godine,donosi slijedeću
ODLUKU
o  imenovanju službenika za informiranje
Članak 1.
Mara Raić, administrativni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Muć, imenuje se službenikom za informiranje Općine Muć.
Članak 2.
Prava i obveze službenika za informiranje iz čl.1.ove Odluke,utvrđena su Zakonom.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti na web stranici općine i Službenom glasniku Općine Muć.
 
  
 
 
                                OPĆINSKI NAČELNIK
 
                                 Filiip Stupalo
Dostaviti:  
1.Mara Raić
2.Pismohrana-ovdje